本文へスキップ

Bán các sản phẩm nước cốt mì ramen cô đặc và nước sốt cô đặc món ăn Nhật Bản cho các cơ sở kinh doanh

N . I international tradin OFFICE

プライバシーポリシーChính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của khách hàng.

Thông tin cá nhân

Tại văn phòng của chúng tôi có thể sẽ cần phải thu thập các thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết trong các trường hợp sau.

  • Khi liên hệ tới văn phòng của chúng tôi
  • Khi xin chữ ký của các bạn tại văn phòng của chúng tôi

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của các bạn cho các mục đích sau đây.

  • Để trao đổi thông tin với khách hàng
  • Để trả lời câu hỏi từ khách hàng
  • Để cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3

Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân được các bạn cung cấp cho người thứ 3. Tuy nhiên, các trường hợp dưới đây sẽ là các trường hợp ngoại lệ.

  • Khi có sự đồng ý của cá nhân đó.
  • Khi nhận được các yêu cầu từ cảnh sát do yêu cầu từ các cơ quan hành chính
  • Khi cần phải áp dụng trước luật pháp.

Về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa các thông tin cá nhân v.v…

Nếu cần phải cung cấp các thông tin liên quan do khách hàng yêu cầu ví dụ như việc sửa, xóa thông tin của cá nhân, văn phòng công ty chúng tôi sẽ xử lý một cách tích cực.


Xin hãy liên hệ với chúng tôi khi có các yêu cầu liên quan đến việc bảo hộ thông tin cá nhân.

e-mail : nitradingoffice@gmail.com


N . I international trading OFFICE


ナビゲーション

shop info店舗情報

"Nước súp mỳ Việt Nam"

provide by

N . I

international trading

OFFICE